Podpisanie umowy z wykonawcą

W dniu 13.09.2021 r.  pomiędzy Skarbem Państwa Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów a Wykonawcą reprezentowanym przez konsorcjum w składzie: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa – Lider; Aldesa Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie przy ul. Bahia de Pollensa 13, 28042, Madryt, Hiszpania – Partner Konsorcjum – została podpisana umowa nr 2410.2.2020 A na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: ,,Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.

2021-10-15T11:08:03+00:00