Strona główna 2024-06-10T10:16:52+00:00
Zdjecie glowne_4

/ NAZWA KONTRAKTU

„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Krosno (poprzednio Iskrzynia) (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”

1.  Data podpisania Umowy z Wykonawcą – 13.09.2021 r.

2. Nr kontraktu: 2410.2.2020 A

3. Czas realizacji zadania to 36 miesięcy od podpisania umowy.
Przewidywana data zakończenia robót to 25 czerwca 2025 r.

Opis inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, drogi S19 na odcinku od węzła Krosno (poprzednio Iskrzynia) (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) w km 57+900 do km 68+200km. Powyższy odcinek stanowi fragment S19 leżącej w korytarzu komunikacyjnym VIA CARPATIA, przebiegającym m.in. przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry i docelowo na południe Europy, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiatach: brzozowskim i krośnieńskim, na terenie gmin: Haczów, Krościenko Wyżne, Korczyna, Miejsce Piastowe, Rymanów i Iwonicz Zdrój

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Lider konsorcjum: Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.
Partner konsorcjum: Promost Consulting sp. z o.o.

/ WYKONAWCA

Lider: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
Partner konsorcjum: Aldesa Construcciones S.A.