Podwykonawcy

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p.Pełna nazwa podmiotuzakres umowy (skrótowo)Kategoria podmiotu

-podwykonawca
1.ARBOR Sp. z o.o. Sp. K. roboty budowlane podwykonawca
2.P.P.H.U. „eko-grunt” Wojciech Wieczorek zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, rozbiórki poszycia dachowego, zabezpieczenia materiałów z rozbiórki, transport odpadów, utylizacjapodwykonawca
3.PTB SZCZEPAŃSKI Spółka komandytowaRoboty przygotowawcze, geotechniczne, ziemne, wykonanie dróg technologiczne wraz z dojazdamipodwykonawca
4.WIBRA INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWARoboty przygotowawcze, geotechniczne, ziemne, wykonanie dróg technologiczne wraz z dojazdamipodwykonawca
5.Zakład Budowlano- Remontowy "Later" Sp. z o.o.Roboty budowlane wraz z dostawą materiałów na przebudowę kolizji WN (Iskrzynia- Iwonicz (Przęsło 9-10, 19-20)podwykonawca
6.Ulma Constructionwynajem deskowaniapodwykonawca
7.TRANS-KOP” Tomasz CHUDY Roboty inżynierskie, ułożenie przepustów, wykonanie zarurowań, wlotów wylotówpodwykonawca
8.ZYCH-MOST Katarzyna Nieroda-Zych wykonanie przepustów: P-1/2, MS-1/13, P-1/35, P-1/34, P-1/30, PZM-1/11, P-1/18, P-1/9, P-1/19podwykonawca
9.FERRBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonanie przepustów bez obruków: P-1/46, P-1/47, P-1/45, PS-1/2, PS-1/1, P1/41, P1/51, P1/42, P1/43, P-1/36B, P-1/56, P-1/28, P-1/32, PS-1/3, P1/29, P1/23, P1/10, P1/27, P1/52, P1/53podwykonawca
10.Arrsleff Sp. z o.o. posadowienie obiektów inżynierskich WD-1/21; WD-1/15; WD-1/16; MS-1/17; MS-1/21; P-1/54; P-1/55; MS-1/24podwykonawca
11.STIMOwykonanie przyłączy tymczasowego zasilania placu budowypodwykonawca
12.INSTALMAT Sp. z o.o. SP.K.przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i NNpodwykonawca
13.PTB SZCZEPAŃSKI Spółka komandytowa najem sprzętu podwykonawca
14.FERRBUD Sp. z o.o.budowa i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowejpodwykonawca
15.GAZBUD INWESTYCJE SP Z O.O.Przebudowa istniejącej sieci gazowej, budowie sieci gazowej OUD. Sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia G1, G2, G4; Przebudowa podziemnych linii gazowych wysokoprężnych GW1-GW5-PSG; GW6-GW9-PSG; GW10-GW13-PSGpodwykonawca
16.GAZBUD z METKOM KRÓLdostawa rur dalszy podwykonawca
17.GAZBUD z ATAGOR Sp. z o. dostawa masy INOVER CASING FILLER dalszy podwykonawca
19.GAZBUD z ELNAFT dostawa materiałów na obiekt dalszy podwykonawca
20.ROKOroboty mostowe na mostach i obiektach - MS-1/15; MS-1/16;WD-1/18; MS-1/17; MS-1/18; MS-1/19; WS-1/6; MS-1/21; P-1/54; P-1/55; M-1/24; PD-2/1podwykonawca
21.ROKO z ULMA wynajem deskowaniadalszy podwykonawca
22.SPIE Nexotech S.A.przebudowa kolizji teletechnicznych, budowa kanału technologicznegopodwykonawca
23.ARRSLEFF Sp. z o.o. z FPK Inwest Paweł Kaczmarczyk skucie głowic pali prefabrykowanych 40x40podwykonawca
24.FERRBUD Sp. z o.o. z ViaCon Polska Sp. z o.o. sprzedaż rur stalowych spiralnie karbowanych dalszy podwykonawca
25.ASB CONSTRUCTION SP Z O. O.Roboty mostowe na wiaduktach, wykonanie robót mostowych na przejściu górnym do średnich zwierzątpodwykonawca
26.DOKA POLSKA Dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowańpodwykonawca
27.ROKO Sp. z o.o. z Innovil WD1/18podwykonawca
28.ARRSLEFF Sp. z o.o.Posadowienie obiektów inżynieryjnych, WD-1/21; WD-1/15; WD-1/16; MS-1/17; MS-1/21; P-1/54; P-1/55; MS-1/24podwykonawca
29.FERRBUD Sp. z o. o.Wykonanie przepustów bez obrukówpodwykonawca
30.Ferrbud Sp. z o.o. z Lisbud Budowa i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dalszy podwykonawca
31.ROKO Sp. z o.o. z Ka-Mont Sp. z o.o. Montaż zbrojenia i prace dodatkowedalszy podwykonawca
32.ROKO Sp. z o.o. z Gryin-Bud montaż zbrojenia dalszy podwykonawca
33.ROKO Sp. z o.o. z Usługi Budowlane Bogdan Bajorek roboty zbrojarskie i ciesielskiedalszy podwykonawca
34.KPRM-INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. Dostawa i montaż łożysk podwykonawca
35.KONBUD Sp. z o.o. Budowa kanalizacji deszczowej podwykonawca
36.KONBUD Sp. z o.o. z Neptun Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej dalszy podwykonawca
37.TANK-CHEM Sp. z o.o. Ułożenie ścieków trójkątnych , zabudowa studzienek wpustowychpodwykonawca
38.Luiza Baran HYDROMOST montaż izolacji z papy termozgrzewalnejpodwykonawca
39.WIBRA INFRASTRUKTURA SP. z o.o. wynajem do używania sprzętu budowlanegopodwykonawca
40.Kopalnia Górnicza Sp. z o.o. umowa najmu sprzętupodwykonawca
41.KPRM-INFRASTRUKTURA Sp. z o.odostawa i montaż łożyskpodwykonawca
2021-11-18T14:55:22+00:00