Usługodawcy

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p.Pełna nazwa podmiotuzakres umowy (skrótowo)Kategoria podmiotu
1.TRAKT sp. z o.o. sp. k.prace projektoweusługodawca
2.Biuro Geodezyjno-Projektowe Jakub Bąkowski, Piotr Teler spółka cywilnaprace geodezyjnedalszy usługodawca
3.Global Geologia, Michał Konopka, Paweł Rogowski s.c. wykonanie geotechniki z badaniamidalszy usługodawca
4.Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów badanie przydatności gruntówusługodawca
5.Mentor Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa Sp. k. stały i kompleksowy nadzór środowiskowyusługodawca
6.Pracownia Archeologiczna Mirosław Mazurek kompleksowa obsługa archeologicznausługodawca
7.MGGP S.A. obsługa geodezyjna inwestycji usługodawca
8.SAPPER SUPPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obsługa saperska usługodawca
9.PROINWEST PROSTA S.A inwentaryzacja obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych, dróg i urządzeńusługodawca
10.FHU GABI Sp. z o.o. Usługa na letnie utrzymanie drógusługodawca
11.MAT-RIK Robert Mateja, Krzysztof Mateja S.C.świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji robótusługodawca
12.Artur Jurkiewicz Safetytimespecjalista ds. BHPusługodawca
13.Transprzętodbiór, transport i zagospodarowanie odpadówusługodawca
14.CTBbadanie stali zbrojeniowej usługodawca
15.POPIELSAN Michał Popiel wypożyczenie rur stalowychusługodawca
16.PTB Szczepański Sp. z o.o. usługa kruszenia materiału skalnegousługodawca
17.Jerzy Liputusługi zimowego utrzymania odcinków dróg usługodawca
18.Zespół Szkół Ekologicznych EKO POMIAR Andrzej Kojder wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie głazów i pyłówusługodawca
19.Gmina Miejsce Piastowe umowa dzierżawy działki pod WMBusługodawca
2021-11-19T07:59:08+00:00