Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

W dniu 26.09.2022 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km” w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia  (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.

2022-11-28T09:42:58+00:00