Wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

W dniu 16.02.2023 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka S19 od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km. Decyzja ZRID zatwierdza podziały nieruchomości, projekt budowlany oraz zezwala na realizację inwestycji drogowej oraz określa jakie nieruchomości przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa.

2023-02-23T08:23:32+00:00