Wyprzedzające badania archeologiczne data postu: 09.01.2023

Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzje na wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych.

Na stanowiskach nr 13 i nr 14 w m. Targowiskach Zamawiający rozpoczął ratunkowe badania archeologiczne zgodnie z wydanymi Decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Krośnie (K-AZP.5161.101.2022.AOK oraz K-AZP.5161.102.2022.AOK)

2023-02-28T09:25:42+00:00