Końcowy odbiór konserwatorski badań archeologicznych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu dokonał końcowego odbioru konserwatorskiego badań archeologicznych w obrębie stanowiska nr 13 w m. Targowiska.

2023-04-04T15:55:39+00:00