Inauguracja S19 Krosno – Miejsce Piastowe

21 kwietnia 2023 r. symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto budowę odcinka S19 Krosno (Iskrzynia) – Miejsce Piastowe. W wydarzeniu udział wzięli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister Rafał Weber, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, posłowie i przedstawiciele GDDKiA oraz administracji samorządowej.

2023-04-21T23:30:24+00:00