Odbiór stanowiska archeologicznego w m. Miejsce Piastowe

W dniu 21.06.2023 przeprowadzono częściowy odbiór badań archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego Miejsce Piastowe 22 AZP 112-74/150.

Odebrano konserwatorsko 31,75 ara powierzchni stanowiska. W trakcie prac zadokumentowano około 80 obiektów archeologicznych związanych chronologicznie z okresem wpływów rzymskich, okresem nowożytnym oraz z II wojną światową.

2023-06-27T12:31:37+00:00