Odbiór stanowiska archeologicznego w m. Miejsce Piastowe

W dniu 12.06.2023 r. przeprowadzono częściowy odbiór badań archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego Miejsce Piastowe 22 AZP 112-74/150.

Zakres badań obejmuje 335,52 ara powierzchni stanowiska, w dniu dzisiejszym odebrano konserwatorsko 84,70 ara powierzchni przebadanego terenu. Zarejestrowano ok. 200 obiektów z czego największa ilość została określona chronologicznie na okres wpływów rzymskich, odsłonięto także pozostałości po działaniach militarnych związanych z II wojną światową.

2023-06-21T09:03:05+00:00