Odbiór stanowiska archeologicznego w m. Miejsce Piastowe

W dniu 01.08.2023 przeprowadzono częściowy odbiór badań archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego Miejsce Piastowe 22 AZP 112-74/150.

Odebrano konserwatorsko 84,91 ara powierzchni stanowiska. W trakcie prac zadokumentowano około 80 obiektów archeologicznych.

Pozyskano znaczny materiał zabytkowy datowany głównie na okres wpływów rzymskich. Zarejestrowano ceramikę wczesnośredniowieczną. Podczas prac zadokumentowano także okop związany z działaniami militarnymi II wojny światowej. Pozyskano z niego znaczną ilość łusek większego kalibru.

 

2023-08-02T15:39:34+00:00