Odbiór stanowiska archeologicznego w m. Miejsce Piastowe

W dniu 23.08.2023 przeprowadzono częściowy odbiór badań archeologicznych na terenie stanowiska archeologicznego Miejsce Piastowe 22 AZP 112-74/150.

Odebrano konserwatorsko 56 arów powierzchni stanowiska. W trakcie prac zadokumentowano około 72 obiekty archeologiczne.

Pozyskany materiał zabytkowy datowany jest na okres wpływów rzymskich, a także z okresem związanym z działaniami militarnymi z okresu II wojny światowej. Podczas prac zadokumentowano okop oraz pozycje strzeleckie. W wypełniskach zadokumentowano sporą ilość łusek.

2023-08-25T14:39:22+00:00