POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Konserwator Zabytków udzielił pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych w miejscowości Targowiska w obrębie stanowiska archeologicznego nr 34 AZP 111-75/40 . Badania będą miały na celu udokumentowanie i zabezpieczenie wszelkich ewentualnych zabytków oraz archeologicznych nawarstwień i obiektów pradziejowych oraz historycznych.

2023-09-22T14:02:39+00:00