PRACE SAPERSKIE Z UŻYCIEM MATERIAŁU WYBUCHOWEGO

W dniu 05.10.2023 w godz. 08:30 – 10:00 będą prowadzone prace z użyciem materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego w celu zniszczenia znalezionych na Placu Budowy, materiałów wybuchowych.

2023-10-04T15:25:20+00:00