ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

W dniu 16.10.2023r. o godzinie 10:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu w ciągu drogi powiatowej nr DP1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki, polegająca na zawężeniu przekroju jezdni drogi powiatowej oraz do przełożenia na bypass w km 7+082 – 7+673.

2023-10-10T12:31:16+00:00