KOŃCOWY ODBIÓR STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO w m. Miejsce Piastowe

W dniu 10.10.2023r odbył się odbiór końcowy stanowiska archeologicznego nr 22 w m. Miejsce Piastowe.

Teren przebadanej powierzchni stanowiska to 490,09 ara.

W trakcie prac zadokumentowano pozycje strzeleckie z II wojny światowej oraz jeden grób ciałopalny z OWR. Z badań wykonano stosowną dokumentację terenową. Dla przebadanego obszaru zostanie wydana decyzja konserwatorska o zakończeniu badań.

2023-10-11T14:12:54+00:00