Odbiór stanowiska archeologicznego w m. Targowiska

W dniu 10.10.2023r. odbył się odbiór konserwatorski 9 arów przebadanej powierzchni stanowiska archeologicznego nr 34 w m. Targowiska. Zarejestrowano kontynuujący się okop z II wojny światowej. Uchwycono jedną pozycję strzelecką, zadokumentowano kilkaset łusek niemieckich. W okopie znaleziono również fragment szczątek ludzkich. Z przeprowadzonych badań wykonano dokumentację rysunkową i fotograficzną.

 

 

2023-10-11T14:14:30+00:00