Odbiór stanowiska archeologicznego w m. Targowiska

W dniu 01.12.2023 r. odbył się końcowy odbiór konserwatorski stanowiska archeologicznego nr 34 w m. Targowiska. Całość przebadanej powierzchni stanowiska wynosi 134,68 ara. Podczas prac przebadano okopy z II wojny światowej, stanowiska strzeleckie. Dla stanowiska archeologicznego zostanie wydana stosowna decyzja konserwatorska pozwalająca na kontynuację prac budowlanych.

2023-12-01T12:48:32+00:00