PRACE SAPERSKIE Z UŻYCIEM MATERIAŁU WYBUCHOWEGO

W dniu 08.02.2024 r. w godz. 11:30 – 12:30 będą prowadzone prace z użyciem materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego w celu zniszczenia znalezionych na Placu Budowy, materiałów wybuchowych.

2024-02-07T21:34:44+00:00