ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

W dniu 26.03.2024r. o godzinie 08:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu w ciągu DK19 w km 250+675 – 250+980 bypass, polegająca na wprowadzeniu oznakowania dla wykonywanych robót.

2024-03-25T08:31:21+00:00