ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU – m. Iskrzynia ul. Morawska – przeniesienie ruchu na bypass na czas przebudowy kanalizacji deszczowej oraz kanału hydrotechnicznego

W dniu 11.04.2024r. o godzinie 10:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu etap 1 – wprowadzenie oznakowania pod budowę dwóch bypassów

W dniu 15.04.2024 o godzinie 10:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu etap 2 – wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu – wykonanie 1 -go bypassu

W dniu 17.04.2024 o godzinie 10:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu etap 3 – wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu – budowa 2-go bypassu

 

 

2024-04-08T08:51:37+00:00