ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

W dniu 25.04.2024r. o godzinie 11:00 zostanie wprowadzona organizacja ruchu w ciągu DK19 w km 250+675 – 250+980 bypass, polegająca na przeniesieniu ruchu z DK19 na bypass.

2024-04-23T15:05:08+00:00