ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

W dniu 17.05.2024 o godzinie 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ciągu DK 28, km 240+220 – 240+965 bypass. Organizacja ruchu będzie wprowadzana III etapami, polegać będzie na zawężeniu jezdni dla wykonania włączenia bypassu do drogi krajowej.

2024-05-14T10:20:52+00:00