ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

W dniu 11.06.2024 o godzinie 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ciągu DK 28, km 240+220 – 240+965 bypass. Organizacja ruchu polegać będzie na przeniesieniu ruchu z DK28 na bypass .

2024-06-10T10:15:40+00:00